Poděkování

01.04.2014 17:25

Děkujeme všem pracantům za účast na 1. brigádě 2014 a doufáme, že jste si užili i následné opékání buřtů. 

Těšíme se na další akci s vámi.