Broukoviště posílilo o nové kmeny, přibyla naučná tabule

Broukoviště posílilo o nové kmeny, přibyla naučná tabule

Broukoviště posílilo o 9 nových špalků, přibyla také naučná tabule

Není to tak dávno, kdy jsem objevila v mojí e-mailové korespondenci dopis od váženého esperantisty a entomologa pana Oldřicha Arnošta Fischera. Při své procházce medláneckým parkem náhodně narazil na nově vybudované broukoviště, které ho velmi potěšilo a konstatoval, že je rád, že v Medlánkách děláme užitečné věci.Dopis také inspiroval komisi životního prostředí v Medlánkách v čele s panem dr. Žujou, který má na vybudování broukoviště nemalé zásluhy. Pan Oldřich Arnošt píše, že v našem parku je mnoho stromů, které jsou pro vývoj xylofágních (dřevních) brouků vhodné, samičky roháčů mohou naklást vajíčka do těchto špalků, vývoj roháčů však může trvat až šest let. V odumírajících i mrtvých stromech se vyvíjí spousta zajímavého hmyzu, nejen roháči. I takový špalek se časem mění a postupně poskytuje útočiště různým druhům, které se střídají podle toho, jak dřevo stárne a postupně se rozkládá. Na topolových špalcích dochází rovněž ke střídání (sukcesi) druhů brouků. Na broukovištibychom tedy měli mít špalky různého stáří, k těm loňským letos přidat čerstvé, což se podařilo, za rok pak další, aby se tam vyvíjela druhově pestrá broučí společnost. Od druhů, kterým vyhovují čerstvé špalky až po druhy, které dokončují rozklad dřeva. Současně bych tímto chtěla velmi poděkovat za dar nových špalků Lesům ČR, a také pěti šikovným a zručným Medlaňákům (na fotografii), kteří neváhali dobrovolně a bezúplatně pomoci vlastnoručně při hloubení jam a ukotvení nových, velmi těžkých špalků do broukoviště.

Hana Pumprlová