Příspěvky na budování přírodní zahrady

Chcete-li podpořit činnost našeho občanského sdružení a konkrétně přírodní zahradu, můžete nám poslat finanční dar v jakékoliv výši. Pro tento účel jsme zřídili transparentní účet číslo 2100095798/2010, u kterého lze na internetu sledovat veškeré příjmy i výdaje.Do zprávy příjemci, prosím, uvěďte "ZAHRADA", abychom věděli, že si přejete Vámi darované prostředky použít přímo na projekt přírodní zahrady U medláneckého rybníka. Děkujeme.

Transparentní účet OPM naleznete zde.