Stránky o ekozahradách a životním stylu respektujícím přírodní zákony.....

Stránky o ekozahradách a životním stylu respektujícím přírodní zákony.....

 Vítejte na stránkách www.ekozahrady.com/index.htm

Cílem tohoto webu je představit hlavní myšlenky nově se rodícího přístupu k zahradničení, přírodě a planetě Zemi celkově. Opravdu nový je samozřejmě jen lidský přístup, neboť principy zde popsané jsou jen stručným shrnutím toho, jak příroda zahradničí od počátku světa. Poznáme-li její logiku a souvislosti, můžeme na svých pozemcích začít doslova tvořit nové světy, jaké v této době už nejsou téměř nikde k vidění.


Přírodní krajina 
... úžasně bují životem ve všech formách a druzích biotopů, všeho je hojnost pro všechny živočichy a rostliny, nic není přebytečné nebo nazmar, každý uschlý lístek se znovu zužitkuje. Příroda s naprostou lehkostí živí hmyz, ptáky, plazy a zvěř, sklízí, zásobuje, recykluje, zavlažuje, čistí vzduch, obohacuje půdu, poskytuje obydlí, je krásná a voní.

Lidské zahrádky
...zejí ve srovnání s tím vším prázdnotou a mnohdy životnímu prostředí dokonce škodí. Kdysi místo každé zahrady, domu, továrny, supermarketu, silnice či parkoviště byl kus divoké přírody, který živil nějaká zvířata, hostil rozmanité rostlinky a stromy, okysličoval vzduch a staral se o koloběh vody, tedy vykonával procesy, které my všichni k přežití potřebujeme. A zahrádky jsou to jediné místo z výše jmenovaných, které lze uvést zpět do života. Proč tedy nevrátit kus země přírodě, když z toho navíc můžeme mít maximální užitek?  Lidstvo jako živočišný druh nemůže přežít, pokud nezmění způsob získávání potravy a energie. Cožpak s naší inteligencí nemáme na víc, než v honbě za nějakou iluzí postupně zahubit všechno, co nám dává život? Ekozahrady a přírodní hospodaření jsou proto právem založené na určité změně myšlení. 

"Všechno souvisí se vším a nic není náhoda"
   Zahrada založená dle zákonů přírody je méně náročná na údržbu, stojí vás celoročně méně peněz nebo nic, je krásnější a plná energie jak to má příroda ve zvyku, neprodukuje žádný odpad. Příroda je váš přítel - ne protivník, časem odpadne potřeba boje s plevelem a škůdci, ušetříte sebe a své blízké před škodlivými chemikáliemi (které nás reklamy stále nabádají kupovat), pro děti vznikne nekonečný zdroj objevování a inspirace. Ekozahrada nabízí většinu roku pro celou rodinu zásobování zdravou potravou pro zpestření jídelníčku, nebo léčivými bylinkami do čajů ... V neposlední řadě z toho co děláme můžeme mít dobrý pocit. 

    Smyslem těchto stránek je poskytnout nezbytné znalosti každému, kdo cítí, že přišel čas dělat něco jinak. Při studiu jsem čerpal informace především od přírody, ze zahraniční literatury a od lidí z různých zemí, zabývajících se přírodním hospodařením, permakulturou, zemskými ekosystémy a ekologickými souvislostmi.


 

    Stránky jsou neustále obsahově vylepšovány, nové informace přidávány a ukončení tohoto procesu se nepředpokládá, dokud celá Zem nebude jako rozkvetlá rajská zahrada :-). Děkuji zároveň vám všem, kteří mi s tím svým kladným ohlasem a připomínkami pomáháte. Máte-li zájem více se zapojit do dění kolem ekozahrad nebo rodových statků a jít si životem svou vlastní cestou, pak jsou zde všechny tyto informace psány právě pro Vás.

 Jaroslav Svoboda